Upływa data na dostarczenie zawiadomień dotyczących ustawy o cenach energii | AwKrakowie.pl

Uwaga przedsiębiorcy z Krakowa i Małopolski. Tylko do 27 lipca firmy, jakie chcą zamrożenia cen energii elektrycznej dla własnych przedsiębiorstw, mogą kierować do firm energetycznych, z którymi mają podpisane umowy na dostarczanie energii elektrycznej, specjalne zeznanie w tejże kwestii.

Możliwość, i jednocześnie obowiązek dla tych firm, które chcą skorzystać z niższych cen energii elektrycznej, wynika z ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę o efektywności energetycznej oraz ustawę o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (tzw. ustawa o cenach prądu), która obowiązuje w Polsce od dnia 29 czerwca 2019 r.

Możliwość zamrożenia cen energii elektrycznej po oddaniu specjalnego oświadczenia ustawa przyznaje mikro oraz małym przedsiębiorcom, szpitalom i placówkom sektora finansów publicznych, takich jak organy władzy państwowej, jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki, jednostki budżetowe, miejskie zakłady budżetowe, agencje wykonawcze oraz uczelnie powszechne i inne państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Oświadczenia te powinny być złożone do 27 czerwca prosto do dostawców energii elektrycznej. Czasu więc jest bardzo niewiele, a z pewnością warto skorzystać z możliwości, jaką ustawodawca dał najmniejszym polskim firmom.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]