Mały ZUS – ostatni dzień na zgłoszenie! | AwKrakowie.pl

8 stycznia mija termin zgłoszenia firmy do wprowadzonego od tego roku tzw. „małego ZUS-u”.

Mały ZUS to rewolucyjna zmiana dla niewielkich firm generujących niewielkie przychody umożliwiająca płacenie składek na ubezpieczenie społeczne w kwotach uzależnionych od wysokości przychodów w roku ubiegłym.

Komu opłaca się przejść na „mały ZUS”?

Wszystkim małym firmom, które w roku ubiegłym osiągnęły przychody mniejsze niż 63000 zł (w przypadku, gdy działalność była prowadzone przez niecały rok, wówczas kwota ta jest proporcjonalnie mniejsza).

Jeśli chcesz skorzystać z tej ulgi musisz złożyć w ZUS dokumenty:
– wyrejestrowania z ubezpieczeń (ZUS ZWUA) z kodem tytułu ubezpieczenia zaczynającym się od 05 10, 05 12, jeśli kontynuujesz prowadzenie działalności prowadzonej w 2018 r.
– zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych (ZUS ZUA) albo – jeśli podlegasz wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu – zgłoszenie do tego ubezpieczenia (ZUS ZZA) z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się od 05 90 albo 05 92 (kod tytułu ubezpieczenia przewidziany dla osób posiadających rentę przyznaną z tytułu niezdolności do pracy).

Źródło: zus.pl

Wyrejestrowanie z ubezpieczeń i zgłoszenie do ubezpieczeń z nowym kodem ubezpieczenia musi być dokonane najpóźniej do 8 stycznia 2019 r. Po tym terminie skorzystanie z „małego ZUS-u” w tym roku będzie niemożliwe.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]